Екип

Ние работим заедно като екип от 16 години в дух на колегиалност и непрекъснат стремеж към постигане на консенсус, като управляваме нашия бизнес с премерен риск и предприемачески нюх, следвайки неотклонно целите заложени в нашето стратегическо развитие, спазвайки принципите на добрата бизнес практика и поемайки социална отговорност.