Екип

Повече от 20 години ние работим заедно, в дух на колегиалност и непрекъснат стремеж към постигане на консенсус. Управляваме нашия бизнес с премерен риск и предприемачески нюх.Следваме неотклонно целите заложени в нашата стратегия за  развитие, спазвайки принципите на добрата бизнес практика и поемайки социална отговорност.