Защита на лични данни

Длъжностно лице по защита на данни
имейл: dpo@uniongroup.bg
адрес: гр. София, бул. Тотлебен 30-32