Контакти

Юнион груп

Иван Радев
Председател на СД
+359 91 72 856
Емануил Манолов
Зам.председател на СД
+359 91 72 850
Емил Иванов
Член на СД
+359 91 72 850
Светослав Радев
Член на СД
+359 91 72 850
Тодор Александров
Изпълнителен директор
+359 91 53 819
Лазарина Бехар
Финансов директор
+359 91 53 854
Альоша Върбанов
Р-л Правен отдел
+359 91 53 842
Ваня Папазова
Главен счетоводител
+359 91 53 845
Аня Стоянова
Админ. асистент
+359 91 72 850
Татяна Колева
Админ. асистент
+359 91 72 856
Аделина Ангелова
Админ. асистент
+359 91 72 868
Мария Бойкова
Админ. асистент
+359 91 72 850