Контакти

Юнион груп

.
Председател на СД
+359 91 72 856
.
Зам.председател на СД
+359 91 72 850
.
Член на СД
+359 91 72 850
.
Изпълнителен директор
+359 91 53 819
.
Финансов директор
+359 91 53 854
.
Р-л Правен отдел
+359 91 53 842
.
Главен счетоводител
+359 91 53 845
.
Админ. асистент
+359 91 72 856
.
Админ. асистент
+359 91 72 868
.
Админ. асистент
+359 91 72 850