СВЕТОСЛАВ ТОТЕВ РАДЕВ

Собственик на 25 % от акциите.

Член на Съвета на директорите.