ИВАН ТОТЕВ РАДЕВ

Собственик на 25 % от акциите.

Председател на Съвета на директорите.