Дъщерни дружества

Юнион Пропърти ЕАД има мажоритарно или смесено участие в следните  дружества:
1. Юнион Пропърти Трейд ЕООД
2. Юнион Пропърти Дивелопмент ЕООД
3. Юнион Ленд ООД