Контакти

Юнион Пропърти

Младен Митев
Изпълнителен Директор
+359 889 533 449
Милен Петров
Ръководител поддръжка
+359 888 281 352
Николай Златанов
Специалист поддръжка
+359 885 281 546
Веселин Василев
Системен администратор
+359 885 907 550