История

Дружеството е част от Група Юнион Груп от  2006 година и е правоприемник на "Машинвекс" ООД, основано през 1999 година. Юнион Пропръти ЕАД реализира страгегическите цели на собствениците  в направление " Недвижима собственост". Акционерният му капитал е  16 212 хил.лева.

 

www.unionproperty.bg