Бизнес цели

  1. Придобиване, отдаване под наем и/или управление на бизнес / офис и търговски /сгради.                                                                                                               
  2. Придобиване или изграждане на производствени бази / в т.ч. и технологично оборудване / и отдаването им под наем.                                                     
  3. Инвестиции във ваканционни  комплекси и  луксозни сгради, с цел продажба.