История

Юнион Електрик ЕАД е част от Група Юнион Груп от 2006 година и е правоприемник на „Машбилд” ООД, основано през 1999 г. Дружеството реализира стратегическите цели на собствениците  в направление „Енергетика”. Акционерният му капитал е 17 693 хил.лева