Дунав турс

Юнион Груп АД е собственик на 96.88% от капитала на Дунав Турс АД,  след като през май 2012г. закупува от  „Индустриален холдинг България” АД  притежаваните  от него  акции, представляващи 48.44% от капитала на  дружеството.   Дунав Турс АД притежава и експлоатира  пряко и  чрез свои  дъщерни дружества  флота от 6 луксозни пасажерски  речни  кораби, осъществяващи круизни пътувания  по реките Дунав , Рейн, Мозел  и свързващите  ги  водни канали. 

Съчетанието между класически туризъм и възможността за  пълноценен отдих, на предлагащите всички туристически  екстри кораби, е притегателна сила за туристи от целия свят. Клиенти  на Дунав Турс АД и неговите дъщерни дружества  са пасажери от Западна Европа, САЩ, Канада, Русия, България и др.

www.dunavtours.bg