Дунав турс

Юнион Груп АД е собственик на 96.88% от капитала на Дунав Турс АД.   От своя страна Дунав Турс АД е едноличен собственик на капитала на  дружества, чрез  които група Дунав Турс  притежава и експлоатира  флота от 4 луксозни пасажерски  речни  кораби, осъществяващи круизни пътувания  в Европа - по реките Дунав , Рейн, Мозел  и свързващите  ги  водни канали. През 2017 г е подписан  договор за строителство на нов  луксозен пасажерски кораб с водеща корабостроителница от Холандия. Корабът  ще бъде пуснат в експлоатация  в началота на сезон 2019г и чартиран отново от дългогодишния партньор на група Дунав Турс - Phoenix Reisen GmbH,Germany  
Съчетанието между класически туризъм в над десет държави в Европа и възможността за  пълноценен отдих на предлагащите всички туристически  екстри пасажерски кораби, е притегателна сила за туристи от целия свят. Клиенти  на Дунав Турс АД и неговите дъщерни дружества-корабособственици  са пасажери от Западна Европа, САЩ, Канада, Русия, България и др.

www.dunavtours.bg