ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ ОТ ЗЖК 'ЕЛИЗИУМ'

Юнион Асетс ЕООД, успешно приключи изграждането на последната  сграда /блок № 5 / на  жилищния компплекс от затворен тип "ЕЛИЗИУМ". На 08.06.2018г  дружеството получи "Разрешение за ползване"  № СТ-05-692 за обекта и стартира  продажбата на  апартаменти. Продължават успешно  и продажбите на апартаменти от останалите  три  сгради от  жилищния комплекс.